LUONNOLLISESTI-valmennusmalli

tuo Green Care  -menetelmät osaksi sosiaalista kuntoutusta
Luonnollisesti-hanke

Kesto

1.2.2019–31.7.2021

Hankkeen tavoite

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien, pitkäaikaistyöttömien ja päihdekuntoutujien sekä moniongelmaisten perheiden ja eri kulttuurivähemmistöjen perheiden työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta luontolähtöisin menetelmin. Lisäksi tavoitteena on parantaa Green Care -menetelmien käyttöön liittyvää osaamista sosiaalisessa kuntoutuksessa ja vahvistaa hankealueen toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on saada tuotua sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden rinnalle vaihtoehdoksi osallisuuden, toiminta- ja työkyvyn lisäämiseksi luontolähtöisiä kuntoutuspalveluita ja menetelmiä sekä osaavaa henkilöstöä.

Toiminta-alue ja kohderyhmä

Hankkeen toiminta-aluetta on Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi ja Rovaniemi. Painotukset toiminnassa vaihtelevat paikkakunnittain. Kohderyhmään kuuluvat eri ikäiset kuntoutujat sekä sosiaalisen kuntoutuksen palveluja tarjoavien toimintayksiköt ja niiden henkilöstö, ostaja- ja päättäjätahot sekä luonto- ja luontomatkailuyrittäjät tai muut toiminnasta kiinnostuneet tai Green Care toimintaa suunnittelevat.

Hallinnoija ja toteuttajat

KSAK Oy toimii hankkeen hallinnoija ja yhtenä toteuttajana. Muut toteuttajat ovat Ksakki ry ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy.

KSAK Oy vie kentälle lisää tietoa Green Care -toiminnasta ja rakentaa verkostoja sekä luo toimintamalleja yhdessä osatoteuttajien kanssa. Lapin ammattikorkeakoulun päävastuu on valmennusmallin suunnittelussa, pilotoinnissa ja muotoilussa. Ksakki ry:n rooli on puolestaan luontoon suuntautuvassa asiakastyössä ja Green Care -menetelmien käyttöönotossa ja edelleen kehittämisessä.

Rahoittajat

Euroopan Sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kuusamon kaupunki sekä hankkeen toteuttajaorganisaatiot

Hankkeen kokonaisbudjetti

670 000 €

 

Lisätietoja hankkeesta

KSAK OY

hankepäällikkö Auli Posio
040 531 6426, auli.posio(a)ksak.fi

KSAKKI RY

Kuntoutusvalmentajat
Viivi Törmänen, 040 168 2763
Sirpa Murtovaara, 0400 917 489
Pirjo Matinmikko, 040 168 2981 (Rovaniemi)

Sähköpostit
etunimi.sukunimi(a)ksakki.fi

LAPIN AMK OY

Kati Kärnä, 044 478 0240
kati.karna(at)lapinamk.fi

Green Care -päivien nostot
Pudasjärven info 22.11.2019
Hanke-esite
Hankejuliste
Valmennusesite kevät 2020
Palvelumuotoilutyöpajan esite
LUONNOLLISESTI -valmennusmalli Facebookissa
Luonto otetaan mukaan kuntoutustyöhön

KSAK Oy

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Y-tunnus: 0832600-5

Postiosoite

PL 13
93601 KUUSAMO

Käyntiosoite

Airotie 2b
93600 KUUSAMO

Info

Puh. 040 860 8949
ma–pe klo 8.00–15.00