Skip to main content

Tiedon lisääminen ja verkostotyö

Yhtenä keskeisenä tavoitteenamme on lisätä Green Care -tietoa ja rakentaa verkostoja hankkeen toiminta-alueilla.

Osaamisen kehittämisen kohderyhmänä ovat sosiaalisen kuntoutuksen toimijat, ostaja- ja päättäjätahot, luonto- ja luontomatkailuyrittäjät sekä muut toiminnasta kiinnostuneet. Tavoitteena on lisätä heidän tietoansa ja osaamista, saada uusia menetelmiä käytäntöön sovellettavaksi sekä rakentaa yhteistyömalleja ja -verkostoja.

Toimenpiteenä tavoitteeseen pääsemiseksi hankkeessa on järjestetty erilaisia tilaisuuksia, viestitty eri kanavissa mm. hankkeen facebook-ryhmässä, oltu suoraan yhteydessä eri toimijoihin sekä esitelty toimintaa muiden tilaisuuksissa. Tietoa on viety myös kaupunkien ja kuntien viranhaltijoille.

Suurin piirtein samalla sisällöllä on toteutettu eri paikkakunnilla ja webinaareina useita Green Care info- ja verkostoitumistilaisuuksia. Teemoitettuja työpajoja ja webinaareja on ollut Kuusamossa, Rovaniemellä sekä verkossa. Osa näistä on toteutettu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Osallistujia tilaisuuksissa on ollut noin 300 eri henkilöä ja osallistumiskertoja on tullut n. 500. Kokonaisuudessaan tilaisuuksia on järjestetty kaikilla hankkeen toimintapaikkakunnilla eli Kuusamossa, Taivalkoskella, Pudasjärvellä ja Rovaniemellä.

Yhteistyössä TAIDA! -hankkeen kanssa olemme kutsuneet koolle luonto- ja luovien alojen ammattilaisia/taitajia sekä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan toimijoita verkostoitumaan ja kehittämään yhteistyön mahdollisuuksia.

Vuoden 2021 aikana toteutetaan yhteistyössä Nordic NaBS -hankkeen kanssa ostaja- ja päättäjätahon tapaamisia edistääksemme luontoperustaisten palveluiden yhdenvertaista saatavuutta.

Lisäksi on ollut lukuisia muita keskusteluhetkiä ja viestinvaihtoa verkoston kanssa. Toimintaa on esitelty myös mm. Green Care -päivillä 2019 ja I love Q -tapahtumassa.

Päävastuullisena toimijana toimenpiteessä on KSAK Oy.

Luonto & luovuus sotessa pyöreä pöytä

Blogitekstit ja julkaisut

Toteutetut tilaisuudet